Jste zde

Kolik homocysteinu máte?

Víte, při jaké koncentraci je homocystein neškodný a kdy je naopak životu nebezpečný?

MUDr. Karel Erben pro vás vypracoval tabulku, ze které zjistíte, jak velké riziko vzniku civilizačních chorob vám při určité koncentraci homocysteinu hrozí.
Je třeba poznamenat, že tato rozmezí, která na základě svých dlouholetých zkušeností MUDr. Karel Erben stanovil, se v žádném případě neshodují s rozmezím klasické konvenční medicíny, která na výsledcích měření uvádí hladinu homocysteinu do 15 umol/l (někde i více) jako neškodnou.

koncentrace Hcy v krevní plazmě
(umol/l)
riziko
do 6,4hladina absolutní bezpečnosti
6,4 až 9hladina relativní bezpečnosti, možnost vzniku civilizačních chorob, zvláště u osob citlivých na homocystein
9 až 15hladina s vysokým rizikem vzniku civilizačních chorob nebo civilizační choroby již probíhají, v případě kardiovaskulárních chorob hrozí vyšší riziko úmrtí
15 až 20hladina s velmi vysokým rizikem, kdy zpravidla více civilizačních chorob probíhá v pokročilém stádiu, v případě kardiovaskulárních chorob hrozí vysoké riziko úmrtí
nad 20hladina s rizikem vážného ohrožení života, kdy hrozí riziko okamžitého úmrtí (infarkt, mozková příhoda, rakovina…)V roce 1995 provedl Boushey a kol. studii, při které došel k závěru, že nárůst hladiny homocysteinu o 5 umol/l zvyšuje riziko kardiovaskulárních (srdečně-cévních) chorob o 60 až 80%.
Naštěstí to platí i obráceně – snížení i malého množství homocysteinu, přináší výrazné snížení rizika kardiovaskulárních chorob.

Stanovení hladiny homocysteinu

stanovení koncentrace homocysteinu

Z jednoho odběru krve zjistíte, zda-li je vám souzeno dožít se ve zdraví vysokého věku, nebo jestli předčasně zemřete na civilizační choroby.

V případě vysoké koncentrace homocysteinu, vám nejen poradíme, jak jej efektivně snížíte, ale také od nás obdržíte rozpis MUDr. Karela Erbena s přesným dávkováním zcela obyčejných vitamínů, které homocystein snižují.

Poradenství k homocysteinu, včetně odběru krve a laboratorního zpracování stojí 1350 Kč.

K odběru je nutné se předem objednat.