Podpůrná přírodní léčba civilizačních chorob

Detašované pracoviště MUDr Karla Erbena je tu pro všechny:
kteří marně bojují se svým onemocněním
kteří chtějí podpořit svojí současnou konvenční léčbu
kteří plánují těhotenství a zdravou rodinu
Odborný garant poradny Zdraví MUDr. Karel Erben
Tomáš Prokeš a MUDr. Karel Erben
Tomáš Prokeš výživový specialista

Grafika webu Podpůrná léčba

Tělo má neuvěřitelnou schopnost sebeléčby, pokud mu dáte, co potřebuje!

Úspěšně se zabýváme podpůrnou přírodní léčbou civilizačních chorob

„Odstraníte-li příčiny svého onemocnění – tedy to, co chronickou nebo onkologickou nemoc vyvolalo, vytvoříte ty nejlepší podmínky pro své uzdravení. Takto si můžete zachránit i život.“
„Jedině odstraněním příčin, může dojít k opravdovému uzdravení“
MUDr. Karel Erben

A právě příčiny onemocnění odstraňuje přírodní léčba MUDr. Karla Erbena, kterou v naší odborné poradně Zdraví doporučujeme.

Proč podpůrná léčba?

Podpůrná léčba kompletně podporuje imunitní systém včetně přirozené obranyschopnosti organizmu. To je velmi důležité, neboť většina chemických léků včetně chemoterapie imunitu naopak velmi oslabuje a poškozuje.

Podpůrná léčba také podporuje detoxikaci organizmu a snižuje jeho překyselení, včetně velmi nebezpečného homocysteinu. Podpůrná léčba dodává do organizmu životně důležité vitamíny, enzymy, minerály a další mikroživiny a tím posiluje a harmonizuje jeho biochemické reakce (dle MUDr. Karla Erbena navrací organizmus zpět k biochemickému zdraví).

Dostatek mikroživin + slabě zásadité prostředí = správný metabolizmus = naděje na rychlé uzdravení

Podpůrná léčba výrazně podporuje základní konvenční léčbu (je-li použita souběžně s ní) a zvyšuje šanci na opravdové uzdravení. Zároveň potlačuje nežádoucí účinky z léků.

Proč přírodní léčba?

Přírodní léčba nepoužívá k léčbě chemické léky, ale přírodní, nebo přírodně identické produkty, které jsou převážně na přírodní bázi, bez jakýchkoliv nežádoucích účinků. Přírodní léčba respektuje přírodní zákony a tím navrací organizmus zpět do rovnováhy.

podklad_stranka

Nemoc, neplodnost, předčasné stáří – to všechno jsou důsledky dlouhodobého nedostatku životně důležitých mikroživin (vitamínů, enzymů, minerálů apod.), nadměrně překyseleného organizmu a příliš vysokého homocysteinu.

Všechny tyto příčiny pak společně způsobují metabolické poruchy, které se na venek projeví jako cicilizační choroby.

Všechny tyto příčiny zkracují život o 10 až 20 let!

Rozhovor Daniely Drtinové s MUDr. Karlem Erbenem o toxickém homocysteinu

Z D E


Grafika pro úvodní stránku alternativní léčení

Příklad z praxe u nemocného s vysokým cholesterolem:

Homocystein poškozuje cévní stěnu, podněcuje ke zvýšené srážlivosti krve i k tvorbě cholesterolu. Je tak hlavní příčinou všech kardiovaskulárních onemocnění (infarkt, mozková mrtvice, embolie apod.)
Tento fakt v roce 1962 prokázal americký vědec a lékař Kilmer S. McCully.

Sníží-li se homocystein pomocí přesně stanovených dávek vitamínů ze skupiny B na hranici absolutní bezpečnosti 6,4 μmol/l dojde do 4 měsíců k trvalému snížení hladin krevních lipidů (tuků), včetně cholesterolu (LDL), také se upraví srážlivost krve. Tím se sníží riziko kardiovaskulárních chorob o 62%! Satiny (léky na snižování cholesterolu) toto riziko snižují jen o 18 až 22% a navíc mají nežádoucí vedlejší účinky.

Obyčejné mikroživiny, převážně pak vitamíny skupiny B mají (při správném dávkování) při snižování cholesterolu a tím i rizika infarktu, mozkové mrtvice a embolie trojnásobnou účinnost proti syntetizovaným lékům.
MUDr. Karel Erben

Příklad z praxe u nemocného cukrovkou druhého typu

KLASICKÁ LÉČBA (bez podpůrné přírodní léčby) příčiny diabetes přehlíží a místo toho tvrdí, že vzniká z neznámých důvodů. Postižené osoby je akorát schopna doživotně udržovat v pozvolně se zhoršujícím stavu, který může vyústit až v gangrénu, selhání ledvin nebo slepotu. To vše při celoživotním užívání antidiabetik nebo inzulínu.

PODPŮRNÁ PŘÍRODNÍ LÉČBA MUDr. KARLA ERBENA doporučovaná v naší poradně Zdraví, postupně odstraňuje příčiny onemocnění, např. u nemocného sníží hladinu homocysteinu, upraví jeho kyselost (pH) a doporučí mu vhodné doplňky stravy a jídelníček. Obzvláště důležité je nahradit rafinované ztužené tuky a oleje s výrazným přebytkem omega-6 za kvalitní panenské oleje s omega-3. Dlouhodobým užíváním vhodných doplňků a změnou stravy dojde k úplnému vymizení rizika např. diabetické nohy, časem může dojít i k úplnému uzdravení, kde již žádné léky nebudou potřeba.

„Postižení dolních končetin u diabetiků je závažným medicínským a společenským problémem. A často končí amputací části nebo celé končetiny. Největší tragédií je ale to, že téměř ke 3/4 těchto amputací nemusí vůbec dojít.“

Prim. MUDr. Milan Čarvaš

PODPŮRNÁ PŘÍRODNÍ LÉČBA RAKOVINY   Z D E

Lékaři předepisují léky, které aspoň na čas uleví od bolesti a potíží, ale v žádném případě neřeší příčiny onemocnění. Důsledkem je pak nekonečné léčení bez vyléčení pacienta.

Je potřeba se zaměřit nejenom na důsledek (infarkt, mozkovou mrtvici, nádor, cukrovku, zánět, otok, únavu, nadváhu, ekzem a další), ale především na příčiny (to, co infarkt, mozkovou mrtvici, nádor, cukrovku a další civilizační choroby způsobuje).

K opětovnému získání zdraví je potřeba odstranit příčiny onemocnění:

  • snížit toxický homocystein na neškodnou úroveň
  • odstranit poruchy vzniklé vysokým homocysteinem
  • odkyselit organizmus (nastavit správné pH)
  • celkově detoxikovat organizmus
  • posílit imunitní systém
  • dodat scházející mikroživiny
  • omezit konzumaci průmyslově vyráběných jídel

Jakmile jsou příčiny odstraněny následuje rychlé uzdravení bez jakýchkoliv vedlejších účinků (pokud nejsou nemocí poškozeny orgány).

Spojením klasické medicíny s podpůrnou přírodní léčbou MUDr. Karla Erbena vzniká zcela ojedinělá komplexní léčba s maximálním účinkem i šancí na plné uzdravení.

JEDINĚ ODSTRANĚNÍM PŘÍČIN MŮŽE DOJÍT K OPRAVDOVÉMU UZDRAVENÍ.

Jste čím dál více nemocní, přestože užíváte čím dál více léků?
Obáváte se opětovného vzniku infarktu, mozkové mrtvice nebo embolie?
Obáváte se recidivy nádoru?

Grafika stránky podpůrná léčba

Objednejte se na vstupní konzultaci do poradny Zdraví, nebo si nechte změřit homocystein

Z D E

Vaše uzdravení je pro nás tou největší odměnou.